Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

четвъртък, 20 август 2015 г.

КОЛКО рАботят ВАШИТЕ народни представители? Проверете, де! Ето за РБ:

Част от отговорността на гражданите на една страна е да избират мъдро на кого да поверят законодателната и изпълнителната власт. Но отговорността на гражданите за качеството на управлението на страната не свършва с пускането на бюлетина в урната на всеки 4-5 години. Част от правата и дори – задължение на гражданите, е те да осъществяват качествен контрол върху дейността на своите избраници. 

Важно е гражданите да се възползват от възможността да оценяват избраниците си мажоритарно, както и настояваме все повече да има възможност да бъдат избирани те.

Предоставяната на сайта на НС информация за дейността на отделните народни представители е добро начало за оформяне на базисно впечатление за свършеното от всеки от тях поотделно.

Ето какво показва статистиката за активността на депутатите от РБ в два основни показателя – брой внесени законопроекти и брой отправени питания в рамките на парламентарния контрол:
На първо място е народният представител Петър Славов (ГС на РБ)  с  40 законопроекта и 69 зададени въпроси в парламентарния контрол.

На второ място е Мартин Димитров (ГС на РБ) с 27 законопроекта и 36 питания.

На трето място е Вили Лилков (ДСБ) с 24 законопроекта и 29 питания.

Четвърти е Димитър Делчев (ДБГ) с 15 законопроекта и 13 питания.
На пето място са Бойка Маринска (ДБГ) с участие в 15 законопроекта и 8 питания, както  и Борислав Великов (БНД) с участие в 21 законопроекта и едва 2 въпроса в парламентарния контрол;

Следват:

Гроздан Караджов (ГС на РБ) с участие в 12 законопроекта и 10 питания;
Иван Иванов (ГС на РБ) с участие в 13 законопроекта и 8 въпроса в парламентарния контрол;
Димитър Шишков (ДБГ) – 17 законопроекта и 3 питания;
Девети са Настимир Ананиев (ДБГ) с 15 законопроекта и 4 питания, Валентин Павлов (ДСБ) с 13 законопроекта и 6 питания, Борислав Миланов (СДС) с участие в изготвянето на 18 законопроекта и едно единствено парламентарно питане;

На десето място се нареждат Борис Станимиров (ДСБ) като съвносител на 13 законопроекта и отправени 3 питания, Корман Исмаилов (НПСД) с 12 законопроекта и 5 питания, както и съпредседателят на ПГ на РБ – Найден Зеленогорски (ДБГ), с участие в изготвянето на 17 законопроекта, но с нито един въпрос в парламентарния контрол;

Единадесети са Румен Христов (СДС) с участие в 12 законопроекта и 4 въпроса в парламентарния контрол, и Атанас Атанасов (ДСБ) – с 14 законопроекта и 2 въпроса;

Николай Хаджийски (СДС) е съвносител на 13 законопроекта и автор на цели 2 въпроса в парламентарния контрол;

Другият съпредседател на ПГ на РБ - Радан Кънев (ДСБ), пък е съавтор на 13 законопроекта и автор на едно питане;

С едно питане и участие в 10 законопроекта е и депутатът от квотата на ДБГ – Димитър Танев;

Друг от най-младите народни представители – Антони Тренчев (ДБГ), пък е съвносител на 7 законопроекта и автор на едва 3 питания;

Народните представители Станислав Иванов и Костадин Марков (СДС) пък са на „опашката” с участие в съответно 8 и 6 законопроекта, като само Марков е задал едва 2 въпроса в парламентарния контрол, а младият му колега не се е разписал там.

Прави впечатление, че докато за Петър Славов младостта му  и това, че за първи път е народен представител, НЕ Е извинение, а напротив – той показва сериозна активност и отстояване на позиции по значими за гражданското общество теми (някои от авторските законопроекти на П.Славов са добър пример за горното твърдение:
ЗВО - изисквания за стаж към кандидат-ректорите, за да няма 'парашутисти';
ЗАНН - да се присъждат разноски на гражданин, осъдил чиновниците за незаконен акт;
ЗМВР - за личния номер на полицаите при манифестации;
ЗТ регистър - да уведомява по е-мейл гражданите, ако има проблеми по някое тяхно заявление и да го коригират сами;
ЗБН - за прозрачност при осребряване на имущество на фалирала банка; ЗБНБ - да има таван на заплатите на гуверньора и УС;
ЗДвП - за зелена вълна, за мерки срещу джигитите по пътищата;
НК - санкции за шофьор, блъснал човек в пешеходна зона, детска площадка или градинка;
ЗПУГДМВ - за референдума и за облекчаване и сваляне на праговете за валидност;
ЗДДС - облекчения за малък и среден бизнес при регистрация по ддс), то в същото време други негови млади колеги очевидно срещат затруднения да намерят своята изява и поле на действие.

Също така прави впечатление, че „разпознаваеми” политически лица като Николай Хаджийски – председател на СДС-Пловдив, и Костадин Марков – областен председател на СДС-Бургас, зам. кмет на Бургас за 7 години, зам. председател на СДС към момента – показват почти апатично отсъствие на дейност като народни представители... А е странно да нямат какво да попитат, да предложат и т.н., не ли?!

Имайки предвид  „профила” на избирателите на РБ – повече от ясно е, че подобни оценки се поставят на всеки реформатор, заемащ някаква позиция в НС или в изпълнителната власт! Препоръчително е в РБ да имат това предвид с оглед предстоящите (не само местни) избори. Мажоритарният вот неминуемо включва и персонална оценка, нали така?!