Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

четвъртък, 20 септември 2012 г.

КАКВО СТАВА СЪС ЗАКОНА ЗА ДЕТЕТО, г-н МЛАДЕНОВ?
След близо година дъвкане на прословутия, но станал пословичен,  опит на управляващите да съставят Закон за детето, към днешна дата липсва каквато и да е официална позиция, или информация за състоянието на това законово недоразумение. На принципа "една жена каза..." дочуваме, че този закон е замразен, че са се откзали от него и пр., но от друга страна попадаме и на коментари, в които ни уверяват, че по закона се работи, и "всички критики са взети под внимание". 

На утрешния парламентарен контрол очакваме министъра на труда и социалната политика - Тотю Младенов, да отговори на следния въпрос, зададен му от народния представител от СК д-р Ваньо Шарков:


"УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

След като в края на миналата година Вашето министерство представи пред обществеността готвения повече от година и половина нов „закон за детето”, вече близо година този проект е подложен на унищожителна критика от страна на граждани, организации и политически партии. Както беше установено:

1.     Проектът за закон за детето е изготвен и представен в нарушение на ЗНА чл.26 и макар да беше обявен на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, в него не се съдържаха мотивите на вносителя, нито изискуемия доклад с позициите на заинтересованите страни, нито преходни и заключителни разпоредби.

2.     ПЗД  създава условия за допускане на неволни грешки и умишлена злоупотреба чрез множество неясни термини, оставени на свободната интерпретация от страна на социалните служители.

3.     В този смисъл – ЗД може да се използва за репресии, заплахи и контрол върху конкретни родители – от държавата, или от отделни държавни служители в частност.

4.     ПЗД предлага силно опростена процедура за отнемане на деца от семействата им, както и осиновяване без съгласие на родителя за деца, отглеждани в семейна среда;

5.     ПЗД предвижда 4-5 годишните деца да се образоват в семейно планиране и репродуктивно здраве, деца да бъдат консултирани  по сексуални и всякакви въпроси „конфиденциално” от родителите, държавата да предоставя на децата възможност за прекъсване на нежелана бременност – все така конфиденциално;

6.     ПЗД дава право на 16г. деца да откажат животоспасяващо лечение;

7.     ПЗД дава възможност на децата да се саморазправят с родителите си като ги осъдят, даже гарантира съдействие от страна на ОЗД за завеждане на делото!

И това са само част от критиките към този проект за закон, изготвен от Вашето министерство. Въпреки това, представители на МТСП и ДАЗД не се включиха в протичащите по темата дебати в обществото, даже напротив – оставихте заинтересованите страни и гражданското общество в пълно информационно затъмнение какво се случва оттук натам с този неприемлив за обществото проектозакон, правейки противоречиви изказвания в медиите – веднъж, че е замразен, друг път – че се работи по направените предложения за промяна на текстове в него!

Във връзка с гореизложеното, моля,
Уважаеми г-н Министър,
да отговорите на следните въпроси:

1.     Колко работни часа и колко средства бяха похарчени от МТСП за изготвяне на проекта за Закон за детето досега? И колко служители на МТСП и ДАЗД са участвали в изготвянето му?

2.     Кои конкретно са авторите на този проектозакон и какво заплащане са получили за работата по проекта за закон до този момент?

3.     Работи ли се все още по този проектозакон, ако – да, кои са участниците в работните групи?

4.     Смятате ли, че предоставяната от държавата грижа за децата в институции отговаря на критериите, заложени в ЗД, според които биха били оценявани родителите, за „осигуряване на най-добрия интерес на децата”? Когато бъде установено, че дете е „отглеждано и възпитавано по вреден за развитието му начин” в държавна институция, ще му бъде ли предоставена закрила срещу насилника в лицето на държавата и как?"

ОЧАКВАЙТЕ СТЕНОГРАМАТА С ОТГОВОРА НА МИНИСТЪРА В ПОНЕДЕЛНИК. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар