Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

неделя, 1 април 2012 г.

КАЖЕТЕ, г-н ОМБУДСМАН...

След като г-н Пенчев направи изявления в подкрепа на проектозакона за детето и в същите се ангажира да организира дискусия по проекта, в която и самият той да вземе участие, първо, че такава дискусия до ден днешен не е организирана, второ – след множество опити от страна на МСДС да се срещнем с г-н Омбудсмана, за да му зададем някои въпроси по тази тема, в крайна сметка такава среща ни беше отказана.

Затова задаваме своите въпроси към него в публичното пространство:

1. Одобрявате ли образоването на 4 и 5 годишни деца по „програми за сексуално и репродуктивно здраве, и семейно планиране”?

2. Одобрявате ли разрешението, което дава ЗД на 16 годишни деца, да откажат лечение, дори, когато от това лечение зависи непосредствено живота им?

3. Одобрявате ли възможността всяко дете – със съдействието на ДСП, а след 14 годишна възраст – и лично, да може да даде под съд родителите си при възникнало несъгласие с тях?

4. Одобрявате ли религиозната дискриминация на деца и родители, която предвижда ЗД в чл.20 и чл.23?

5. Одобрявате ли подаването на анонимни, включително устни такива, сигнали и жалби срещу семейства и можете ли да дадете гаранции, че няма да има злоупотреби при приемането на такава възможност?

6. Одобрявате ли слагането на „деца” и „деца в риск” под общ знаменател и намерението на авторите на ЗД чрез него да защитават и децата, които не са в риск, така, както тези в риск?Можете ли да кажете от какво точно трябва да бъдат защитени децата, които НЕ СА в риск и защо да не бъдат защитавани от родителите си, вместо това да вършат държавни чиновници?

7. Как ще гарантирате правата на родителите, предвидени в българската Конституция, както и в Конвенцията за правата на детето, при приемане на Закона за детето в този му вид?

8. В изразената от Вас позиция относно Закона за детето, Вие казвате:

Ето защо приветствам амбициозните цели и новаторския подход, с които всички отношения, свързани с отглеждането, възпитанието и защитата на детето, както и връзката с родителите, са извадени от множество други закони, включително и от Семейния кодекс, за да бъдат уредени в един нормативен акт, в центъра на който е детето.

Това изказване повдига поне още два въпроса:

8.1. Къде видяхте „амбициозните цели” и „новаторски подход” при изготвянето на този законопроект, при условие, че той, в нарушение на ЗНА, чл.26, не е придружен от мотиви, нито от анализ на съществуващата нормативна база, нито пък има ясно поставени цели, които изготвянето му да преследва?

8.2. Как според Вас „всички отношения, свързани с отглеждането, възпитанието и защитата на децата” са „извадени от множеството други закони, включително от Семейния кодекс, за да бъдат уредени в един нормативен акт”, при условие, че в предложения проектозакон за детето липсват всякакви преходни и заключителни разпоредби, които да гарантират липсата на юридически колизии и противоречия между сега действащите нормативни актове и така предлагания закон?

Няма коментари:

Публикуване на коментар