Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

петък, 30 април 2010 г.

В ПАСЕ ГЛАСУВАХА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА СЕКСУАЛНА ОСНОВА


На 29 април т.г. членовете на Парламентарната асамблея на съвета на Европа (ПАСЕ) приеха Резолюцията и Препоръките, предложени от швейцарския социалист Андреас Грос отнасящи се за дискриминацията на основа сексуалната ориентация. Това предложение се отнася до текстовете, засягащи суверенитета на страните членки и тяхната автономия по въпросите на брака и семейството, а също и до религиозните права, свободата на словото и изразяване на личните убеждения.


Предложението беше прието след някои подобрения, които станаха възможни и благодарение на Лъчезар Тошев - народен представител от СДС, който активно участваше в дебатите:


Отхвърлени са двете поправки, свързани с „правото” на осиновяване и „създаване на семейство” от хомосексуални двойки. Успешно е извоювано правото националното законодателство на всяка страна и защитата най-добрия интерес на децата да бъдат водещи в решението им дали да бъдат припознати хомосексуалните бракове и родителските им отговорности.


Четирите параграфа, които са останали непроменени касаят обществените и религиозните лидери, като носещи отговорност за „слово на омраза” и насърчават правото за смяна на половата идентичност въз основа на личния избор.


ПАСЕ изпълнява функцията на консултативен орган и може само да препоръча промяна в политиката на страните членки. Те от своя страна не би следвало да насърчават редефинирането на семейната иннституция и рушенето на семейните ценности според налагащите се интерпретации на сексуалния морал, нито да принуждават обществото и религиозните институции да ги подкепрят чрез налагане на законови санкции.


Ето част от приетия текст по отношение дискриминацията на основа на сексуалната ориентация от членовете на ПАСЕ на 29 април в Стасбург:


7. Словото на омраза освободено от различни политически, религиозни и други обществени лидери, и словото на омраза в медиите и интернет, е от съществено значение. Асамблеята изтъква първостепенното задължение на всички публични власти не само да защитават правата, съхранени в документите за човешките права, по практичен и ефективен начин, но и да се въздържат от реч, която узаконява и подбужда дискриминация или омраза, базирана на нетолерантност. Границата между словото на омраза, подстрекаващо към престъпления, и свободата на изразяване следва да се определи в съответствие със законовите норми на Европейския съд по правата на човека.


16. Следователно Асамблеята отравя апел към страните членки да се занимаят с тези въпроси и по-специално:


16.4. да осъждат словото на омраза и дискриминация и ефективно да защитават хомосексуалистите от такива изказвания, като едновременно с това зачитат правото на свобода на изразяване в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека и законовите норми на Европейския съд по правата на човека;


16.12. да представят и развиват антидискриминационни и повишаващи информираността програми, насърчаващи толерантност, уважение и разбиране на хомосексуалистите и по-специално на държавните служители, представителите на съдебната власт, органите на реда, армията, както и в училищата, медиите, медицинските лица и спортните общности;


17. Страните – членки биха могли да разрешат някои религиозни институции и организации да се ползват с определени облекчения, в случай че последните извършват религиозни дейности, или законовите изисквания влизат в конфликт с религиозните им вярвания и доктрина, и биха изисквали от тези институции и организации да изгубят част от своята религиозна автономия, както и ако тези облекчения съответстват на Европейската конвенция за правата на човека и нейното тълкувание от Европейския съд по правата на човека;


Няма коментари:

Публикуване на коментар