Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

четвъртък, 17 януари 2013 г.

РОДИТЕЛСТВО в "РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ"???Да, това е един прочит на последното предложение за "индивидуална форма" на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предучилищно обучение за 4 годишните деца. 
То си остава все така задължително и все така – определяно и контролирано от държавата.

Да, ВЪЗМОЖНОСТ е за родителите поне да не си дадат детето на детска градина, но е обвързано със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, относно които е добре да се замислим, преди да обявяваме, че „управляващите са се съобразили с исканията на родителите и са ги удовлетворили с това „нововъведение”, направено в „12 без 5”, както се казва.

Какво предвижда тази „индивидуална форма” на предучилищно обучение?

1.       РЕГИСТРАЦИЯ на родителите в детска градина или в общината;

2.       Назначаване служебно на вид „ментор”-педагог, който да консултира/контролира родителя;

3.       Родителят е длъжен да обучава детето си по ДОС!!!

В превод  -  родителят се съгласява със задължителността на предучилищната подготовка за 4 годишното му дете, определена от държавата, съгласява се да обучава детето си по методите, учебниците и с темповете, предвидени от държавата – сиреч, да вкара детето си в „изискваните от държавата норми”  към всички 4 годишни деца, или – да участва доброволно в унифицирането на детето си…  След това – родителят също така се съгласява да бъде контролиран, проверяван и  наставляван – той и детето му, от представител на държавата…

Или – в превод:  родителите ще трябва да искат РАЗРЕШЕНИЕ от държавата  за това да гледат сами (или в не-държавна форма) 4 годишното си дете и ще получават такова РАЗРЕШЕНИЕ, само по реда и при условията, определени пак от държавата, бивайки обвързани и контролирани от нея как изпълняват тези условия.

Остава въпросът – с какво право държавата ще си присвоява ролята на даващ разрешение на родителите да бъдат родители на собствените им деца, че отгоре на всичко и ще ги обвързва с точно определени условия, за да получат това разрешение?

Остава и въпросът защо държавата не оставя 4 годишните да могат да бъдат преди всичко ДЕЦА, да имат ДЕТСТВО, и ако родителят прецени, че неговото дете не е готово да се „обучава по ДОС” на 3,9г. или на 4г., да могат да му дадат още една година, в която то да се развива спокойно със собствените си темпове, без излишно напрежение и сравняване с другите?!! 

Защо толкова държат нашите управници да вкарат децата в определен от тях калъп още на такава крехка възраст?! … 

Няма коментари:

Публикуване на коментар