Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

вторник, 7 януари 2014 г.

СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ - актуално творчество

В ОТГОВОР НА ЕДНО ОБВИНЕНИЕ

/Ст.Михайловски/

Да, лют съм аз, кога разправям
                       За българската управия,
Кога доказвам, че развала,
                       Сдружена с дива простотия,
Са неизменните поддръжки
                       На всяка земна тирания;
Кога зад глупава надежда
                      Откривам грозна орисия;
Кога отбулям лих водител,
                      За да посоча върл гидия;
Кога показвам как реч блага
                      Прикрива срамна лакомия;
На хвалника кога говоря,

                      Че химн не махва олелия;
Кога намирам само в правда
                      Всепобедителна стихия!

О, лют съм аз, кога разправям,
                      За българската грозотия;
Но милост е престъпно нещо
                      Там, где царува поразия;
Но с гробна немота не можем
                      Да излекуваме мория;
Но с чакане не се достига
                      Божествена благословия -
И няма без борба доволство,
                      Ни без похватност хубосия!

О, лют съм аз, кога разправям
                       За българската провалия,
Но глас апостолски не може
                      Да величае разблудия,
И който люби всяка благост,
                      Е враг на всяка лошотия!
Поетът е предтеча. Знаци
                      Вестят ли се - че погания
Всред нас бич Божи ще докара -
                      Аз хващам с камъни да бия!

Няма коментари:

Публикуване на коментар