Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

четвъртък, 25 март 2010 г.

СДС: Европейската здравна карта - препоръчителна, а не задължителна

Днес, по време на своите заседания, Комисията по здравеопазване и правната комисия към Народното събрание единодушно приеха направените от Съюза на демократичните сили предложения в Закона за здравното осигуряване.

Сините депутати д-р.Ваньо Шарков и Мартин Димитров внесоха промяна в закона, според която Европейската здравна карта няма да има задължителен характер, а само препоръчителен при пътуване на български граждани в рамките на Европейския съюз.

Водещата здравна комисия по Закона за здравното осигуряване прие направените предложения и на второ четене, което означава, че текстът ще бъде гласуван другата седмица и в пленарната зала.

Съюзът на демократичните сили винаги е отстоявал тезата, че Европейската здравна карта е създадена, за да поражда право на ползване на медицинска помощ във всяка страна-членка на Европейския съюз.

Тази карта не е задължение, а право за всеки български гражданин, и в този смисъл Европейската директива за свободно движение на хора и капитали не може да се нарушава, колкото и да е важна събираемостта на здравно-осигурителните вноски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар