Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

понеделник, 29 декември 2014 г.

АНАЛИЗ НА НОВИЯ-СТАР ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕРБ /част 1-ва/

               

Отстъпката от задължителната предучилищна за 4 годишните.В действителност отстъплението е само частично, а мотивите за протест срещу задължителната предучилищна за 4 годишните си остават до голяма степен валидни, защото децата, родени след месец септември – ще са задължени да тръгнат на предучилищна на 4 години според чл.8, ал1 от ПзПУО. Според текста  предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

Според чл. 65 родителят е свободен да избере „формата на педагогическо взаимодействие”. Но този „избор” е фиктивен и ограничен  измежду няколко варианта, разписани и регламентирани изцяло от МОН. Вариантите, предлагани от законопроекта са: целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация. Това нововъведение беше направено преди внасянето на законопроекта в 42-то НС, след като родителските протести веднъж вече го бяха спрели в 41-то НС. Но това нововъведение създава допълнителни проблеми.

Ето два основни въпроса към задължителната предучилищна подготовка:

-          как ще се подсигурят места за ВСИЧКИ деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка? Всяка година над 10 000 деца от ЖЕЛАЕЩИТЕ да посещават детска градина остават извън системата поради липса на места в тях. С какво финансиране ще се осигурят места за ВСИЧКИ деца?
 Според чл. 54 задължителната предучилищна подготовка може да се осъществява и от училища, ако те осигурят условия за това. Но единственият начин да „осигурят условия” реално е да имат отделна база за предучилищната подготовка, защото в противен случай 4 и 5 годишни деца се оказват споделящи общи коридори, стол, двор, тоалетни, физкултурни салони с осмокласници и гимназисти …С какви средства училищата ще осигурят „необходимите условия”?     Къде е финансовата обосновка на законопроекта?


-          Извън големите градове, където деца от малки населени места посещават средищни детски градини, ще се наложи подсигуряване на общински транспорт за тези деца. Но според чл.65 родителят може да избере почасова или полудневна форма, тогава общината ще подсигурява ли допълнителен транспорт за тези деца? Или ще задължат и принудят тези деца да са на целодневна форма заради транспорта, който ще е само сутрин и вечер, вероятно обслужващ и децата от средищно училище в дадения град, дори и те да имат у дома безработни родители, баби и дядовци и реална възможност да бъдат гледани у дома?

Няма коментари:

Публикуване на коментар