Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

понеделник, 29 декември 2014 г.

АНАЛИЗ НА НОВИЯ-СТАР ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕРБ /част 3-та/

             Валидирането на знания

От няколко години различни граждански организации, настояват за предоставяне на възможност за създаване на независими сертифициращи органи. Понеже за всички ни е ясно, че наличието на диплома не означава и наличие на знания, но наличието на знания трябва да може да се сертифицира, независимо от начина на придобиването им. 

Даването на възможност за валидиране на знания е може би най-доброто нововъведение в ПзПУО в третия му вече вариант, макар че нужда от доразвиване на идеята има. Ето две от несъответствията в закона, нуждаещи се от доизясняване:

-          Според чл.164, ал.7 и чл.165, ал.1, т.4 - може да се валидират компетентности за завършен клас или етап. Но според чл.171 дори ученик, записан в самостоятелна форма, е длъжен да положи „съответните изпити” за завършване на клас в рамките на три поредни сесии, в противен случай – се отписва от училището, а директорът информира ОЗД.

-          Не става ясно от изброените цели на валидирането в чл.164, ал.1, дали с валидирани знания може да се кандидатства във ВУЗ; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар