Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

понеделник, 29 декември 2014 г.

АНАЛИЗ НА НОВИЯ-СТАР ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕРБ /част 7-ма/

   
          Автономия на училищата;


В различни интервюта беше заявено, че новият вариант на проекта за образование давал повече автономия на училищата – те сами щели да определят своята програма  и да решават как ще разпределят учебния материал.

Но междувременно, стандартите, които МОН ще разписва според проектозакона са 18 на брой и обхващат почти всяка сфера и минута на учебния процес.

След като са спуснати задължителни общообразователни предмети (и те ще са със задължителен хорариум), така че покриват над 80% от учебното време, има ли значение как точно ще бъдат размествани тези предмети? Къде е свободата и автономията в това?

В чл. 74 е направен опит да се разпише какво ОЩЕ, отвъд общообразователната подготовка, която е задължителна и еднаква за всички според чл.78, може, с други думи - е разрешено, да се изучава в училищното образование – но този подход единствено ограничава възможностите и „автономията” пред училищата. Един закон не може и не трябва да се опитва да обхване цялата човешка дейност, той трябва да разпредели отговорностите и да постанови само рамките на недопустимото, като приеме всичко останало за допустимо и възможно.

В чл. 78, ал.2 са изброени няколко случая, в които се допуска изключение от задължителната еднаква общообразователна програма – но, неясно защо, самостоятелната форма не е сред тях, а иновативните училища са феномен с неизяснени критерии за получаването и запазването на този статут.

И ако според чл. 76 министърът разписва учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки ЕТАП, което предполага, че училищата ще имат автономия поне да разпределят по своя преценка учебния материал в рамките на етапа, то в чл.79, ал.2 ясно се заявява, че „Разпределението на общообразователните предмети по ал. 1 по класове, както и броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки КЛАС и етап от средната степен се определя в рамкови учебни планове..”, а рамковите учебни планове според ал.3 на същия чл.79се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.” – а ДОС ще се разписват от МОН.


Толкова и за автономията на училищата по отношение на учебния процес!

Няма коментари:

Публикуване на коментар