Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

понеделник, 29 декември 2014 г.

АНАЛИЗ НА НОВИЯ-СТАР ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕРБ /част 8-ма/

               
  
„Независим” инспекторат?

Една друга новост в сегашния вариант на законопроекта е създаването на Национален Инспекторат по Образованието (НИО), който би трябвало да направи за „повишаване на качеството на образование” това, което, очевидно, сега действащите регионални инспекторати не са успели. Все пак – регионалните инспекторати си остават, но с променено име – вече ще са РУО, вместо РИО и ще са подчинени на НИО…

НИО би трябвало да осъществява един вид „независимо” (от МОН), външно инспектиранеспоред мотивите към законопроекта. В чл.272, ал.2 виждаме, че НИО „се управлява и представлява от директор, който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата.”. Той се назначава и освобождава от министър-председателя – което реално би трябвало да позволи независима (от МОН) инспекция. В чл.277 обаче виждаме, че „Устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, правата и задълженията на инспекторите се определят с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.” 

Освен това в чл. 273 виждаме, че целият състав на НИО се назначава от министъра на образованието. А от чл.274, ал.1, т.3 се вижда, че дори „външните” инспектори първо трябва да преминат курс на обучение в … НИО, след което – да сключат договор с директора на НИО (ал.3) – което автоматично ги прави подчинени на този орган. Кое точно им е „външното” – не е ясно…


Така разбираме, че единственият независим инспектиращ орган в това новосъздаващо се административно формирование остава да бъде директорът, еднолично! Но дори тази „независимост” в еднолична форма бива поставена под въпрос от чл. 272, ал5, т.7 – където разбираме, че „Директорът изпълнява поставени му от министъра на образованието функции”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар