Eдин ДЕСЕН блог за ДЯСНА политика :)

понеделник, 29 декември 2014 г.

АНАЛИЗ НА НОВИЯ-СТАР ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЕРБ /част 5-та/

 
Държавна субсидия и за децата и учениците в частни детски градини и училища

Друго дълго дебатирано нововъведение в проектозакона е това държавната субсидия да „следва ученика” и в частните училища и детски градини. Като принцип – това е една добра и справедлива промяна, понеже родителите и на децата в държавните и общински и на децата в частните училища – все са български данъкоплатци. Но начинът на регламентиране на тази промяна е много далече от „справедливия”. Частните детски градини и училища се задължават срещу получаването на държавна субсидия да събират такси само за дейности ИЗВЪН тези, финансирани чрез държавната субсидия (чл.10, ал.3). Според чл.285, ал.3 -  пак се подчертава, че с таксите извън държавната субсидия – се финансират дейности ИЗВЪН ФИНАНСИРАНИТЕ ОТ СУБСИДИЯТА от държавния бюджет.

Но никъде не са разписани дейностите, които държавната субсидия финансира.
Не става ясно и доколко частните училища ще са обвързани със строгото следване на чл.78, при получаване на държавната субсидия.

Става ясно обаче, че са предвидени строги проверки и санкции на частните училища, които получават държавна субсидия. Водене на „аналитична счетоводна отчетност”, контрол от страна на общината и спиране на държавната субсидия за определени периоди при установяване на нарушения в „нормативните документи”, или – при установяване на „ниски образователни резултати” – предвижда чл. 286.

Методологията, по която се оценяват „образователните резултати” я няма разписана, предвижда се да се разпише в ДОС от министъра, както и всички други важни регламенти в този проект. Знае се само, че в нея ще влиза и „оценката от инспектирането”. Но „независимият инспекторат” в действителност ще работи също по регламент, който трябва да разпише министърът на образованието… (чл.277)


Интересно е дали подобни щателни проверки и контрол са предвидени и за общинските и държавни училища и дали при установени нарушения и „ниски образователни резултати” е предвидено спиране на субсидията до „изчистване” на проблемите?

Няма коментари:

Публикуване на коментар